Słowiański Puls

I. Cele fundacji:

1. Poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury tradycyjnej i religijnej w całej jej różnorodności.

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Działalność w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania.

Fundacja SLavic Puls

Numer konta 17 1140 2004 0000 3102 8219 7258

KRS 0000926685

NIP 9840215687

Regon 52074894800000

Subscribe to get access

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

5. Dokumentacja i archiwizacja dziedzictwa kultur tradycyjnych, zwłaszcza obszaru ziem Polski i słowiańszczyzny.

6. Prezentowanie i upowszechnianie wiedzy o europejskich i pozaeuropejskich kulturach tradycyjnych. Teoretyczna i praktyczna edukacja w tym zakresie.

7. Odnajdowanie nowego kontekstu we współczesności dla dawnych tradycji ludowych i religijnych. 8. Badanie zmiany kulturowej na przykładzie społeczności etnicznych, mniejszości kulturowych, oraz marginalizowanych grup społecznych. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji.

9. Działalność na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia. Przeprowadzanie programów stypendialnych i szkoleniowych, również dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

10. Budowanie i integrowanie środowiska kultywującego tradycję europejskiego i pozaeuropejskiego folkloru.

11.Skupianie wokół idei fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, artystycznych i ekologicznych w kraju i za granicą.


Subskrybuj nas

Otrzymuj nowe wiadomości na skrzynkę e-mail

%d blogerów lubi to: